XXXIV. EconLab Modelleme Okulu

STATA ile Temel Panel Veri Testleri ve Tahmincileri

25-26 Şubat 2023

Hakkında


WERI Eğitim Araştırma Geliştirme tarafından düzenlenen XXXIV. EconLab Modelleme Okulu 25-26 Şubat 2023 tarihlerinde zoom altyapısı kullanılarak canlı-çevrimiçi (online-live) olarak düzenlenecektir. EconLab Modelleme Eğitim'leri 2013 yılından beri farklı konularda düzenli olarak düzenlenmektedir.
EconLab Modelleme Okulu eğitimleri WERI Eğitim Araştırma Geliştirme'nin kurucusu Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan tarafından organize edilmektedir.

Amaç


EconLab Modelleme Okulu’nun amacı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik, özelde iktisat ve idari bilimler genelde ise sosyal bilimler alanında araştırma yapan ya da yapmaya niyeti olan araştırmacılara model kurma yetisi kazandırabilmek için hem temel düzeyde ekonometrik teknikler hem de iktisadi ve sosyal değişkenlerle ilgili temel ilişkileri tanıtmaktır. Buradaki temel amaç araştırmacılara bağımsız araştırma yapabilmeleri için temel teorik ve teknik bilgileri tanıtmaktır.

Kimler Katılabilir?


EconLab Modelleme Okulu'na İktisadi ve İdari bilimler alanında araştırma yapmakta yada yapma niyetinde olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, kamu yada özel kurumlardaki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler katılabilirler. Diğer sosyal bilim dallarındaki araştırmacıların kayıt olmadan önce program hakkında daha detay bilgi almaları tavsiye edilir.

Ne Zaman? Nerede?


Ne zaman?

EconLab XXXIV. Modelleme Okulu 25-26 Şubat 2023 tarihlerinde düzenlenecektir.

Nerede?

EconLab XXXIV. Modelleme Okulu canlı-çevrimiçi (onlive-live) olarak Zoom altyapısı kullanılarak düzenlenecektir.

Program


Eğitimler Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Eruygur tarafından verilecektir.

 • 1. Gün: Cumartesi
  25 Şubat 2023

  09.45-10.00: Tanışma ve STATA kurulumu
  10.00-10.45: Panel Veri ve Heterojenlik Sapması
          • STATA ile uygulamalar
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Havuzlanmış EKK (POLS) Tahmincisi
          • Sabit Etkiler (FE) Tahmincisi
          • İki Yönlü Sabit Etkiler
          • STATA ile uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle Yemeği
  13.00-13.45: Rassal Etkiler (RE) Tahmincisi
          • Gruplararası (BE) Tahmincisi
          • STATA ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Panel Veride Bazı Ön Testler
          • Breusch-Pagan LM Testi
          • Hausman Testi
          • Dirençli Hausman Testi
          • STATA ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 2. Gün: Pazar
  26 Şubat 2022

  10.00-10.45: Panel Veride Testler
          • Panelde Otokorelasyon (AC) Testleri
          • Panelde Heteroskedastisite (HC) Testleri
          • Yatay Kesit Bağımlılık (CD) Testleri
          • STATA ile uygulamalar
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: AR(1) Tipi AC'de FE ve RE Tahmini (xtregar)
          • STATA ile uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle yemeği
  13.00-13.45: Driscoll-Kraay Standard Sapmaları (xtscc)
          • STATA ile uygulamalar
          • Beck ve Katz'ın PCSE Tahmincisi (xtpcse)
          • STATA ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: Parks ve Kmenta'nın Panel-FGLS Tahmincisi (xtgls)
          • STATA ile uygulamalar
          • PCSE ve Panel-FGLS'de Sabit Etkiler
          • STATA ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

Burs


EconLab Modelleme Okulu'na katılım için çeşitli burslar verilemektedir. Burslar aşağıdaki gibidir:
1 - %100 burs (bir adet)
2 - %50 burs (iki adet)
3 - %25 burs (dört adet)

EconLab Bursuna lisansüstü öğrenciler başvurabilir. Başvuru için;
1- Hangi burstan yararlanmak isteğini belirten bir e-mail, ve ekinde
2- CV, Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi
Burs son başvuru tarihi: 5 Şubat 2023
* Burslar tam ücret üzerinden verilir. Öğrenci indirimine ilave olarak burs verilmez.
** Burslar "ilk gelen alır" kuralına göre verilir.
*** Burs başvuru sonuçları en geç 10 Şubat 2023'ten önce açıklanacaktır.

Kayıt


EconLab Modelleme Okulu’na erken kayıtlar için son tarih 15 Şubat 2023'dir. Eğitim minumum 5 kayıt ile açılır ve 20 katılımcı ile sınırlıdır. . Kayıt ücretleri aşağıda çıkarılmıştır:

Erken Kayıt Ücreti* (15 Şubat 2023'ten önce):
Akademik/Kamu: 750 TL
Öğrenci+ (YL/Doktora): 600 TL
Ticari/Özel: 1000 TL

Geç Kayıt Ücreti* (16 Şubat 2023'ten sonra) (kontenjan olursa):
Akademik/Kamu: 1000 TL
Öğrenci+ (YL/Doktora): 750 TL
Ticari/Özel: 1250 TL

* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, 20 gün süreli Stata 17 paket programı, etkileşimli danışmanlık ve katılım sertifikasını içermektedir.
+ Çalışan lisansüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabilirler.

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.